PALVELUT

”Haluan työpanoksellani auttaa yrityksiä pärjäämään kilpailussa ja menestymään sekä auttamaan niiden työntekijöitä viihtymään ja voimaan paremmin työpaikoillaan. Strategianani on kehittää yritysten henkilökunnan osaamista ja hyvinvointia sekä kehittää työyhteisöjä ja organisaatioita.”

Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa menetelmän ja paikan, missä konstruoida omaa työtä ja sen ilmiöitä sekä omaa työuraa. Se auttaa sinua arvioimaan nykyhetkeä ja mennyttä ja oppimaan niistä sekä pohtimaan ja suunnittelemaan tulevaa toimintaasi. Älä jää yksin mietteiden kanssa, vaan tule keskustelemaan luotettavan ammattilaisen kanssa kehittääksesi omaa ajatteluasi ja osaamistasi.

Yksilötyönohjauksien lisäksi teen myös ryhmä- ja yhteisötyönohjauksia.